Agresja

„Jestem psem, jestem drapieżnikiem, gryzę. Taka jest moja natura. Oczywiście potrafię nad sobą panować. Nie gryzę każdego, kogo spotkam, nie gryzę w każdej sytuacji.”           

Joel Dehasse „Agresja u psów”

No właśnie, dlaczego psy gryzą? Najprościej – aby osiągnąć jakąś korzyść lub aby czegoś uniknąć. Jednak w kontekście ewolucyjnym, aby gatunek przetrwał, zwierzęta rozwinęły umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych za pomocą rytualizacji i wzajemnej oceny możliwości przeciwnika. Zachowania agresywne są prezentowane są w ostateczności, gdy wyczerpią się inne formy rozwiązania konfliktu.

Wg Jamesa O’Heare, ogólna klasyfikacja behawioralna zachowań agresywnych dzieli ją na:

 • agresję reaktywną (gdy zwierzę jest prowokowane do ataku na innego osobnika, lub gdy poddawane jest działaniu bodźcom awersyjnym)
 • agresją instrumentalną (gdy zwierzę chce osiągnąć jakiś efekt – uzyskać coś pożądanego, lub uniknąć czegoś niepożądanego)

Według czynników anatomicznych i fizjologicznych, agresją dzielimy na:

 • agresję afektywną (spowodowaną pobudzeniem autonomicznego oraz sympatycznego układu nerwowego, wpływającego na emocje)
 • agresję nieafektywną (łowiecką)

Joel Dehasse klasyfikuje agresję na: 

 1. ofensywną
 2. obronną
 3. nietypową (trudno jest określić, czy jest to agresja ofensywna czy obronna)

Do agresji ofensywnej zalicza się;

 • agresję konkurencyjną o zasoby
 • agresję hierarchizującą
 • agresję z frustracji
 • agresję dystansującą
 • agresję przemieszczoną
 • agresję łowczą
 • agresję gończą
 • agresję instrumentalną

Do agresji obronnej zalicza się:            

 • agresję z rozdrażnienia i bólu
 • agresja ze strachu
 • agresja w obronie swojego terytorium
 • agresja macierzyńska    

Ze względu na zaatakowanego osobnika Dehasse dzieli agresję na:

 • agresje w stosunku do ludzi
 • psów
 • innych zwierząt
 • poruszających się obiektów

Dodaj komentarz