Terapia niepożądanych zachowań
Podczas pierwszego spotkania przeprowadzam wnikliwy wywiad z Właścicielem psa i ustalam przyczynę problemowego zachowania. Następnie przedstawiam Właścicielowi w formie pisemnej propozycję planu terapii, z podziałem na poszczególne etapy. Kolejne spotkania – jeżeli są konieczne – odbywają się co dwa lub trzy tygodnie – tak, aby Właściciel czworonoga mógł w tym czasie przepracować dany etap. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie telefonicznym i mailowym. Spotkania odbywają się w domu Klienta lub miejscu, gdzie pies przejawia problemowe zachowanie. 

Terapia obejmuje takie zaburzenia jak:

agresja o różnym podłożu (spowodowana lękiem, dominacyjna, terytorialna, łowiecka, posiadania – obrona zasobów, przemieszczona, wtórna – utrwalona)

lęk separacyjny (wokalizacja, drapanie drzwi, próby wydostania się z domu, niszczenie przedmiotów, załatwianie potrzeb fizjologicznych w mieszkaniu pod nieobecność Właściciela, ciągłe snucie się za Właścicielem)

zachowania kompulsywne (wylizywanie, ssanie i gryzienie boków, łap lub ogona, krążenie po stałej trasie, zjadanie rzeczy niejadalnych, łapanie niewidzialnych much)

nadpobudliwość (wzmożona aktywność psychoruchowa, problemy z odpoczynkiem i snem, duża wrażliwość na bodźce)

lękliwość (spowodowana niedostateczną socjalizacją, lęk przed ludźmi, innymi psami, burzą, fajerwerkami)

zachowania depresyjne (po stracie właściciela lub psiego współtowarzysza, spowodowana pobytem w schronisku)

Porady poadopcyjne
Niektóre psy, zwłaszcza po długim pobycie w schronisku mają problem z przystosowaniem sie do nowych warunków życia. Pomagam właścicielom adoptowanych psiaków w odnalezieniu się ich w nowym otoczeniu oraz zapobieganie potencjalnym problemom.

Szkolenie indywidualne psów dorosłych i szczeniąt od 3 miesiąca życia
Obejmuje naukę podstawowych komend tj.: siad, leżeć, zostań, zostaw, weź, puść, na miejsce oraz przywołanie i chodzenie na luźnej smyczy. Spotkania odbywają się w miejscu dogodnym dla Właściciela.